ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

  Την Τετάρτη 6/7/2016 και την Παρασκευή 8/7/2016, από τις 08:00΄ έως τις 14:00΄ , το σχολείο θα παραμείνει ανοικτό για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων που επιθυμούν να υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Ι.