Επιλογή τουριστικού πρακτορείου για την εκδρομή της Β΄ Λυκείου

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00΄π.μ., συνεδρίασε στο γραφείο του 1ου ΓΕ.Λ. Ν. Μηχανιώνας, η επιτροπή επιλογής τουριστικού πρακτορείου για την 4ήμερη εκδρομή της B΄ Λυκείου στην Κέρκυρα,  με Πρόεδρο το Δ/ντή του Λυκείου.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές εγκύκλιοι, επιλέχθηκε ομόφωνα το πρακτορείο ATHOS Hellas.