ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00΄π.μ., συνεδρίασε στο γραφείο του 1ου ΓΕ.Λ. Ν. Μηχανιώνας, η επιτροπή επιλογής τουριστικού πρακτορείου για την 5ήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης, με Πρόεδρο το Δ/ντή του Λυκείου.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές εγκύκλιοι, επιλέχθηκε ομόφωνα το πρακτορείο ATHOS Hellas.