ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ονόματα φοιτητριών: Σουραβλά Γλυκερία, Καναβούρα Μαρία- Ελένη

Σχολή: Φιλοσοφική. Τμήμα: Φιλοσοφίας& Παιδαγωγικής

Παρακολουθήσεις στο Γενικό Λύκειο Μηχανιώνας: 30/11/2015, 7/12/2015, 14/12/2015

Τμήμα σχολείου: Β’1

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μασούτη Μυρόπη

  Στο πλαίσιο του μαθήματος της σχολής μας »Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας» κληθήκαμε να κάνουμε δύο παρακολουθήσεις στο μάθημα της έκθεσης και μία διδασκαλία με δικό μας υλικό( βλ. παρακάτω αρχεία) στο θέμα βιογραφικά είδη και εργασία. Στη διδασκαλία μας χρησιμοποιήσαμε μια παρουσίαση με power point, ένα κρίτηριο αξιολόγησης με το οποίο ασχοληθήκαμε μέσα στην τάξη και ένα φύλλο εργασίας για τη συγγραφή ενός βιογραφικού σημειώματος.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία.

Διδασκαλία 701   Φύλλο εργασίας    Κριτήριο Αξιολόγησης

Επιλογή τουριστικού πρακτορείου για την εκδρομή της Β΄ Λυκείου

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00΄π.μ., συνεδρίασε στο γραφείο του 1ου ΓΕ.Λ. Ν. Μηχανιώνας, η επιτροπή επιλογής τουριστικού πρακτορείου για την 4ήμερη εκδρομή της B΄ Λυκείου στην Κέρκυρα,  με Πρόεδρο το Δ/ντή του Λυκείου.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές εγκύκλιοι, επιλέχθηκε ομόφωνα το πρακτορείο ATHOS Hellas.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00΄π.μ., συνεδρίασε στο γραφείο του 1ου ΓΕ.Λ. Ν. Μηχανιώνας, η επιτροπή επιλογής τουριστικού πρακτορείου για την 5ήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης, με Πρόεδρο το Δ/ντή του Λυκείου.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές εγκύκλιοι, επιλέχθηκε ομόφωνα το πρακτορείο ATHOS Hellas.

Υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2016

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016.

Όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2015-2016, είτε επιλέξουν το παλαιό είτε το νέο σύστημα εξέτασης, οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση στο χρονικό διάστημα από 11 έως 29 Φεβρουαρίου 2016.  Τονίζεται ότι δεν θα γίνει δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση – Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

Διαβάστε παρακάτω τις σχετικές εγκυκλίους και  τα  υποδείγματα των αιτήσεων -δηλώσεων:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΕΛ-για-2016-νεο-συστημα

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ-ΝΕΟ-ΣΥΣΤΗΜΑ-για-2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΕΛ-για-2016-παλιο-συστημα

ΥΠΟΔ-1-ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΜΑΘΗΤΗΣ-για-2016-ΠΑΛΙΟ ΥΠΟΔ-2-

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΕΛ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ-για-2016-ΠΑΛΙΟ