ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2015-2016

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις ημέρες και τις ώρες κατά τη διάρκεια των οποίων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς  για την πρόοδο των μαθητών  και  των μαθητριών του σχολείου μας.

Ενημέρωση γονέων 2015-16