ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΙ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ

1. Η έκδοση των αποτελεσμάτων και των τριών τάξεων θα γίνει την Τετάρτη 24-6-2015 μετά τις 14:00΄.

2. Η επίδοση των ελέγχων θα γίνεται από την Παρασκευή 26-6-2015.

3. Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται τις ημέρες Πέμπτη-Παρασκευή και Δευτέρα.