Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επιλογή τουριστικού πρακτορείου για την εκδρομή της Β΄ Λυκείου

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00΄π.μ., συνεδρίασε στο γραφείο του 1ου ΓΕ.Λ. Ν. Μηχανιώνας, η επιτροπή επιλογής τουριστικού πρακτορείου για την 4ήμερη εκδρομή της B΄ Λυκείου στην Κέρκυρα,  με Πρόεδρο το Δ/ντή του Λυκείου.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές εγκύκλιοι, επιλέχθηκε ομόφωνα το πρακτορείο ATHOS Hellas.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00΄π.μ., συνεδρίασε στο γραφείο του 1ου ΓΕ.Λ. Ν. Μηχανιώνας, η επιτροπή επιλογής τουριστικού πρακτορείου για την 5ήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης, με Πρόεδρο το Δ/ντή του Λυκείου.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία και λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές εγκύκλιοι, επιλέχθηκε ομόφωνα το πρακτορείο ATHOS Hellas.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 2015-2016

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις ημέρες και τις ώρες κατά τη διάρκεια των οποίων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς  για την πρόοδο των μαθητών  και  των μαθητριών του σχολείου μας.

Ενημέρωση γονέων 2015-16

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΙ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ

1. Η έκδοση των αποτελεσμάτων και των τριών τάξεων θα γίνει την Τετάρτη 24-6-2015 μετά τις 14:00΄.

2. Η επίδοση των ελέγχων θα γίνεται από την Παρασκευή 26-6-2015.

3. Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται τις ημέρες Πέμπτη-Παρασκευή και Δευτέρα.